Cennik

   Wartość naszych usług księgowych, rachunkowych oraz rozliczeniowych zależna jest od wielu nakładających się na siebie czynników. Zatem cena ustalana jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od kompleksowości usług, ilości dokumentów, specyfiki działalności Firmy.

Poniżej zamieszczamy ceny orientacyjne:

KSIĘGOWOŚĆ - USŁUGI
CENA
Ryczałt ewidencjonowany bez VAT (pełna obsługa księgowa dla Firm)
od 150zł
Ryczałt ewidencjonowany z VAT (pełna obsługa księgowa dla Firm)
od 200zł
Książki przychodów i rozchodów bez VAT (pełna obsługa księgowa dla Firm)
od 200zł
Książki przychodów i rozchodów z VAT (pełna obsługa księgowa dla Firm)
od 250zł
KADRY I PŁACE – USŁUGI
CENA
Obsługa płacowa jednego pracownika miesięcznie
30zł
Sporządzanie i rozliczanie umów zleceń oraz umów o dzieło
30zł
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG WYCENIANYCH INDYWIDUALNIE
Księgowość:
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Likwidacja działalności gospodarczej
 • Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji do celów VAT
 • Rozliczanie w zakresie podatku VAT
 • Rozliczanie w zakresie podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Wypełnianie niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • Reprezentowanie Przedsiębiorcy przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi urzędami
 • Przygotowanie i załatwienie spraw związanych z aktualizacją danych o Przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym i ZUS
Kadry i płace:
 • Przygotowywanie deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS (m.in. ZUA, ZWUA, DRA, RCA)
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie list płac, przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • Przygotowywanie dla Pracowników raportów miesięcznych RMUA, rocznych PIT-ów
ROZLICZENIE ROCZNE PODATKU DOCHODOWEGO PIT
CENA
Rozliczenie indywidualne
od 40zł
Rozliczenie wspólne z małżonkiem
od 50zł
Rozliczenie „zagraniczne”
od 100zł
Korekta rozliczenia rocznego z wyjaśnieniem
jw. +5zł
POZOSTAŁE USŁUGI
CENA
Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
od 50zł
Pomoc w postępowaniu podatkowym, przygotowanie dokumentów
od 70zł
Wszystkie podane ceny są cenami netto (bez podatku od towarów i usług).

Powyższe ceny nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służą one wyłącznie do oszacowania wartości usług przy współpracy z Klientem.