Usługi księgowe – cennik

Ryczałt ewidencjonowany bez VAT (pełna obsługa księgowa dla Firm)

od 250zł

Ryczałt ewidencjonowany z VAT (pełna obsługa księgowa dla Firm)

od 400zł

Rejestracja działalności gospodarczej

Likwidacja działalności gospodarczej

Prowadzenie ewidencji do celów VAT

Rozliczanie w zakresie podatku VAT I JPK

Rozliczanie w zakresie podatku dochodowego

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Wypełnianie niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów

Książki przychodów i rozchodów bez VAT (pełna obsługa księgowa dla Firm)

od 250zł

Książki przychodów i rozchodów z VAT (pełna obsługa księgowa dla Firm)

od 350zł

Rejestracja działalności gospodarczej

Likwidacja działalności gospodarczej

Prowadzenie ewidencji do celów VAT

Rozliczanie w zakresie podatku VAT I JPK

Rozliczanie w zakresie podatku dochodowego

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Wypełnianie niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów

Obsługa płacowa jednego pracownika miesięcznie

od 70zł

Sporządzanie i rozliczanie umów zleceń oraz umów o dzieło

od 50zł

Przygotowywanie deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS
(m.in. ZUA, ZWUA, DRA, RCA)

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Sporządzanie list płac, przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy

Przygotowywanie dla Pracowników raportów miesięcznych RMUA, rocznych PIT-ów

Rozliczenie indywidualne

od 150 zł

Rozliczenie wspólne z małżonkiem

od 200 zł

Rozliczenie „zagraniczne”

od 300 zł

Korekta rozliczenia rocznego z wyjaśnieniem

od 200 zł

Indywidualne doradztwo podatkowe

od 200 zł